Cụm máy nén Bitzer – Meluck Gió thổi ngang (kho mát)

Thông tin sản phẩm

List Model
Cụm Máy
 Model

Máy Nén Bitzer

 Hose power
( hp) công suất
Công suất lạnh kw

Room +00C  

1 JZBF02MY 2GES-2Y 2.0 HP 4.0kw
2 JZBF03MY 2CES-3Y 3.0 HP 6.0kw
3 JZBF04MY 4EES-4Y 4.0 HP 8.0kw
4 JZBF05MY 4DES-5Y 5.0 HP 10kw
5 JZBF06MY 4CES-6Y 6.0 HP 12kw
6 JZBF09MY 4TES-9Y 9.0 HP 18kw
7 JZBF12MY 4PES-12Y 12 HP 24kw
8 JZBF14MY 4NES-14Y 14 HP 28kw
9 JZBF18MY 4HE-18Y 18 HP 36kw
10 JZBF23MY 4GE-23Y 23HP 46kw
11 JZBF28MY 4FE-28Y 28 HP 56kw
12 JZBF34MY 6GE-34Y 34 HP 68kw
13 JZBF44MY 6FE-44Y 44HP 88KW

Cụm máy nén Bitzer – Meluck Gió thổi ngang (kho mát)

Đánh giá sản phẩm

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Đánh giá
70484194_2423685594620091_6787117796011540480_n

Cụm máy nén Bitzer – Meluck Gió thổi ngang (kho mát)

Thảo luận sản phẩm

Thảo luận
70484194_2423685594620091_6787117796011540480_n

Cụm máy nén Bitzer – Meluck Gió thổi ngang (kho mát)