Quạt dàn Lạnh, Dàn Nóng

Chuyên nhập khẩu, phân phối quạt dàn lạnh, dàn nóng sử dụng trong kho lạnh.